Clicky

Disclaimer van GratisDownloads.NU
Disclaimer voor GratisDownloads.NU Algemeen

GratisDownloads.NU, hierna te noemen GratisDownloads, verleent u hierbij toegang tot GratisDownloads.NU en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door GratisDownloads en derden zijn aangeleverd. GratisDownloads behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op GratisDownloads.NU is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op GratisDownloads.NU aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GratisDownloads.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GratisDownloads. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GratisDownloads, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van GratisDownloads.NU op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.